Frá forvarnarnefnd

Forvarnarnefnd Fiskidagsins mikla 2023

Fyrir ellefu árum hóf formlega störf forvarnarnefnd Fiskidagsins mikla sem er samvinnuverkefni Dalvíkurbyggðar og Fiskidagsins. Allir sem að málinu komu og það þekkja eru sammála um góður árangur hafi náðst og nú ætlum við að gera enn betur. Í nefndinni eru Gísli Rúnar Gylfason íþrótta og æskulýðsfulltrúi, Eyrún Rafnsdóttir félagsmálastjóri Dalvíkurbyggðar, Júlíus Júlíusson framkvæmdastjóri Fiskidagsins mikla og Lilja Ólafsdóttir forvarnarráðgjafi.Það verður sífellt erfiðara fyrir hátíðir sem þessa að verjast heimsóknum hópa sem koma með öðru hugarfari en hinir. Undanfarin misseri hafa nokkrar hátíðir lagt upp laupana eða gert miklar breytingar á dagskránni og allri umgjörð. Áður en að þetta gengur lengra viljum við reyna að gera það sem við getum og gera tilraunir með hugmyndir sem komið hafa upp í umræðunni. Síðastliðin fimm ár hefur forvarnarnefnd hist á fundum, rætt málin og leitað til ýmissa aðila. Nefndin hefur sett saman nokkurs konar aðgerðaáætlun sem m.a. innifelur:

- Að eiga samvinnu með þjónustuaðilum með opnunartíma á nóttunni.
- Að allir foreldrar á Eyjafjarðarsvæðinu fá bréf frá forvarnarnefndinni.
- Að vinna að bættri gæslu.
- Aukna forvarnarkynningu í fjölmiðlum.
- Samvinnu með SAMAN hópnum.

 Dagskráin yfir daginn og fram á kvöldin gengur  vel fyrir sig, og hafa skipuleggjendur fengið hrós fyrir allt sem snýr að allri dagskrá, skipulagningu, umferð og umgengni yfir daginn og fram  á kvöldin. Í stuttu máli vilja bæjarbúar og þorri gesta njóta fjölskylduvænnar dagskrár Fiskidagsins mikla yfir daginn og fram  á kvöldið . Njóta síðan samvista við gesti og gangandi heimavið og aðrir vilja kíkja í miðbæinn og hitta vini og gamla kunningja og fara síðan á skikkanlegum tíma að sofa. Við leggjum okkar af mörkum með því að hafa þetta sjálf í huga og brýna vel fyrir okkar fólki að ganga hægt um gleðinnar dyr, ganga vel um og muna eftir náungakærleikanum. Börnum, 20 ára og yngri er óheimilt að tjalda á tjaldsvæðunum nema í fylgd með foreldrum eða forráðamönnum. Við þurfum öll að standa saman í að fylgja reglum eftir. Börn mega ekki vera á ferli eftir tilsettan útivistartíma nema í fylgd með ábyrgum foreldrum eða forráðamönnum. Einnig skal skoða vel áður en íbúar leyfa og eða taka ábyrgð á aðilum yngri en 18 ára sem biðja um að fá að tjaldá lóðum í bænum.

BRÉF TIL FORELDRA

Foreldrar, þetta er bréf til ykkar !!

Eftirfarandi bréf er samvinnuverkefni forvarnarhóps Fiskidagsins mikla, Félagsþjónustu Dalvíkurbyggðar og Íþrótta- æskulýðsfulltrúa Dalvíkurbyggðar. 

Við foreldrar njótum þeirra forréttinda að bera ábyrgð á börnum okkar a.m.k. þar til þau eru 18 ára gömul.  Við höfum þennan tíma til að njóta samverustunda, fylgjast með þroska þeirra, leiðbeina þeim og miðla gildum.  Þessi tími kemur ekki aftur, hann verður ekki endurtekinn og ekki settur í bið.  Foreldrar geta haft afgerandi áhrif á hvað þeirra unglingur gerir með því að fylgja honum vel eftir, vera góð fyrirmynd og bjóða upp á samveru sem er gefandi fyrir unglinginn. Kannanir sýna að unglingar sem verja miklum tíma með fjölskyldunni eru líklegri til að forðast áhættuheguðun og standast neikvæðan hópþrýsting.

Sérstakar reglur skv. barnaverndarlögum, gilda um útivistartíma barna og ungmenna.  Rétt er að benda á að þetta eru lög, ekki ábendingar.  Í barnaverndarlögunum kemur fram  að frá  1.maí til 1.september megi börn, 12 ára og yngri ekki vera á almannafæri eftir kl. 22:00 nema í fylgd með fullorðnum.  Börn á aldrinum 13 til 16 ára mega ekki vera á almannafæri eftir kl. 24:00, nema þau séu á heimleið frá viðurkenndri skóla-, íþrótta- eða  æskulýðssamkomu.    Ekki þarf annað en að skoða á hvaða tímum sólarhrings börn byrja að fikta með áfengi og aðra vímugjafa, hvenær alvarlegar líkamsárásir og óæskileg kynlífsreynsla eiga sér stað, til að skilja að útivistarreglurnar eru ekki settar fram af neinni tilviljun.

Með þessu bréfi viljum við kalla ykkur til samvinnu með að taka á þessum málum og fylgja eftir settum reglum um löglegan útivistartíma og að senda börn ykkar ekki ein á Fiskidaginn mikla.  Börn og unglingar eiga ekki að vera úti eftirlitslaus seint að kvöldi og alls ekki eftir miðnætti, sérstaklega við aðstæður sem geta skapast í fjölmenni eins og í kringum Fiskidaginn mikla.   Reynslan hefur sýnt okkur að dagskráin gengur vel yfir daginn en vandamálin snúa flest að næturlífinu og umgengni þá.  Íbúar Dalvíkurbyggðar sem allflestir koma að hátíðinni með einum eða öðrum hætti vilja vernda hátíðina sína, þannig að við getum áfram boðið öllum landsmönnum til okkar, á hátíð sem er og hefur verið með það að leiðarljósi að fjölskyldan skemmti sér saman og eigi góðar stundir á Dalvík.

Fiskidagurinn mikli, Félagsþjónusta Dalvíkurbyggðar, Íþrótta – og æskulýðsfulltrúi hvetja foreldra til að axla ábyrgð á uppeldishlutverki sínu og gefa ekki ólögráða ungmennum leyfi til að sækja skemmtanir og viðburði án þess að ráðstafanir hafi verið gerðar til að tryggja öryggi þeirra eða að fjölskyldan fari saman og allir njóti vímulausrar helgi saman.